Юридична інформація

Витяг З Реєстру

Виписка ЄДР

Акт Надання Послуг

Завантажити акт можна тут

Акт наданих послуг №

     м. Львів               /____/ __________ 20___ року

______________________________________________________________________________________  , надалі – ЗАМОВНИК, з однієї сторони,

та ФОП Цідило Василь Ярославович, надалі – ВИКОНАВЕЦЬ, з іншої сторони,

склали даний Акт про наступне:

  1. ВИКОНАВЕЦЬ надав Замовнику, а ЗАМОВНИК прийняв наступні послуги:
  • _____________________________________________________________________
  1. Вартість послуг, наданих ВИКОНАВЦЕМ, становить ___________  (___________________________________________)гривень. Оплата послуг здійснюється Замовником протягом 5-ти банківських днів з дня підписання цього Акту.
  2. Надані послуги відповідають вимогам Замовника та чинному законодавству України.
  3. Замовник підтверджує, що послуги надано якісно та в терміни погоджені Сторонами.
  4. Цей Акт є підставою для проведення розрахунків.
  5. Акт складено в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, що його підписали.

ЗАМОВНИК

 

ВИКОНАВЕЦЬ

  

Фізична особа-підприємець

Цідило Василь Ярославович

80215, Львівська обл., Радехівський р-н, 

с. Яструбичі, вул. Зелена буд. 83

Фактична адреса (для листування): 79007, м. Львів,вул. Плугова,10 кв. 50

ІПН 3148811656

рахунок за стандартом IBAN:

UA923209840000026009210423454

в АТ «ПроКредит Банк»

МФО 320984

тел. +38 096 731 68 96

e-mail: orenda.podobovo@ukr.net

сайт: www.renting.lviv.ua

_____________________ 

мп

 

_____________________ В. Я. Цідило

мп

Рахунок-Фактура

Завантажити рахунок-фактуру можна тут